Servicios
Documents relacionats

8 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

CINC seran proveïdes per torn lliure, mitjançant oposició i TRES per torn de mobilitat

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DEL 7 DE SETEMBRE AL 4 D'OCTUBRE DE 2022

TERMINI per a l'esmena de defectes o errors: Del 19 d'ctubre al 2 de novembre de 2022.

PRIMER EXERCICI (PROVES D’APTITUD FÍSICA): el dia 14 de DESEMBRE de 2022 a les 9:30h, a la Pista d’Atletisme de l’Ajuntament de Vinaròs, C. Dauradors, s/n.

Grup
C1
Tipus de procediment
Oposició-Mobilidad
Perfil
Funcionari
Nombre de places
8
Data BOP
Data DOGV
Data BOE
Documents