Servicios
Documents relacionats

Turisme

La Regidoria de Turisme és el departament de l'Ajuntament de Vinaròs que té com a objectiu promoure, gestionar i realitzar totes aquelles activitats de planificació i promoció que puguen beneficiar l'increment i la qualitat de l'oferta i la demanda turística de Vinaròs. Entre d'altres, des del departament es realitzen gestions com ara la promoció fora de línia i en línia, gestió de la qualitat en destí segons Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED), creació d'oferta complementària i de producte turístic i foment de la governança turística.

Segons el Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic de Vinaròs aprovat l'any 2017 per al període 2017-2021, la visió de Vinaròs com a ciutat turística és la següent:

Ser reconeguts com un model viu de ciutat dinàmica, cultural i comercial, que ofereix als turistes una oferta d’oci, serveis i comerç potent, en un espai amigable i tranquil, ideal per al turisme familiar i urbà alhora que envoltat de tot un seguit d’atractius propis i del seu entorn pels quals Vinaròs es presenta com una destinació hospitalària, sostenible i responsable amb el potencial suficient per impulsar un model turístic ric, diversificat, desestacionalitzat i sòlid durant tot l’any.

Per tal de rebre els visitants que té la destinació turística de Vinaròs, la Regidoria de Turisme compta amb l'Oficina Municipal d'Informació Turística de Vinaròs.

L'Oficina de Turisme de Vinaròs o Tourist Info Vinaròs està integrada des de 1990 en la Xarxa d'Oficines d'Informació Turística de la Comunitat Valenciana denominada XARXA TOURIST INFO, que cobreix informativament el conjunt espacial de la Comunitat Valenciana. L'objectiu general de la Xarxa Tourist Info és oferir, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, un conjunt integral de serveis d'informació turística que siguen homogenis quant a contingut, instruments, suport i mecanismes interactius, amb la finalitat de millorar el grau de satisfacció dels turistes que ens visiten. Tanmateix la Tourist Info Vinaròs està certificada amb la marca Q de Qualitat Turística de l'Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE), que garanteix l'eficient funcionament d'aquest servei. Amb l'obtenció d'aquesta certificació, la Tourist Info Vinaròs reafirma el seu compromís amb la qualitat de la destinació, ressaltant la importància d'oferir uns serveis de qualitat al turista.

Més informació: http://turisme.vinaros.es

Enllaç al canal YouTube: https://www.youtube.com/user/TurismeVinaros

Enllaç al canal Issue: https://issuu.com/turismovinaros