Servicios
Documents relacionats

Recursos Humans

 

II Pla d'igualtat aprovat pel Ple de la Corporació en data 23 de maig de 2024.

Anunci publicat en BOP de Castelló Núm. 64 de data 25/05/2024

Es publica en BOP núm. 160 de 30/12/2023, OPE de 2023 (Tasa reposición específica)

Es publica en BOP núm. 160 de 30/12/2023, OPE 2023 (Taxa ordinària)

Es publiquen les bases comuns dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

Es publica el primer Pla d'igualtat de les empleades i empleats de l'Ajuntament de Vinaròs

És un document explicatiu per a realitzar el pagament de la taxa dels drets d'examen per la seu electrǹica de l'ajuntament.

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública d'Ocupació per al 2022, que es va publicar en data 24/05/2022

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública Extraordinària d'estabilització que es va publicar en data 21 de maig de 2022

Es publica el pla d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Ajuntament de Vinaròs, a fi que els interessats el puguen consultar

És un document en el qual es dóna resposta a preguntes freqüents sobre processos de selecció de l'Ajuntament de Vinaròs

Es publica com informació el protocol d'assetjament laboral i violència en el treball de l'Ajuntament de Vinaròs