Servicios
Documents relacionats

OIAC

OAMR(OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE)

L'OIAC és l'oficina d'informació i atenció ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs i la unitat responsable de la recepció i tramitació de queixes, reclamacions i suggeriments.

A més, exerceix les següents funcions:

 • Registre de documentació
 • Gestió del padró:
  • Altes i baixes
  • Informes en relació amb el padró d'habitants
  • Volants d'empadronament
  • Certificats d'empadronament
  • Canvis de domicili
  • Correcció de dades errònies en les bases de dades del padró
 • Consultes del cens electoral.
 • Atorgament de drets funeraris i canvis de titular.
 • Liquidació d'impostos i taxes.
 • Expedició de certificats de béns de particulars i de cadastre.
 • Mantenir actualitzades les bases de dades de sistemes d'informació, amb la col·laboració de la resta de departaments, especialment del Departament de Noves Tecnologies de l'Ajuntament.
 • Confeccionar estadístiques en relació amb les funcions atribuïdes a l'OIAC.
 • Proposar accions per a l'increment en l'accés i la utilització de la informació.
 • Analitzar l'efectivitat i ús dels sistemes d'informació.
 • Coordinar, supervisar, dirigir i participar en les actuacions per homogeneïtzar l'aplicació de tècniques de simplificació, racionalització i control de gestió.
 • Suggerir i proposar l'establiment del marc general per a la millor qualitat.
 • Coordinar i facilitar l'activitat d'informació general que es presta a l'oficina.

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De 9h a 14h (presencial)
Les 24h i 365 dies de l'any (telemàtica, a través de la pàgina web)

MAIL PER SOL·LICITAR LIQUIDACIONS
liquidacions@vinaros.es

CITA PRÈVIA
www.gva.es
Tel. 963866000
012
A/e: oamr@vinaros.es

 

OFICINA PROP

El sistema d'informació PROP consisteix en una xarxa d'oficines geogràficament distribuïdes per a facilitar informació sobre tràmits o procediments de la Generalitat i sobre ocupació pública des de la perspectiva d'una administració eficient orientada als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

L'oficina PROP de Vinaròs és una oficina mixta (conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament) i comparteix espai amb l'OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana) municipal.

La funció de «Registre de documentació» la realitza, exclusivament, l'OIAC de l'Ajuntament.

A les Oficina PROP s'expedeixen els certificats de signatura electrònica de la Generalitat i del sistema Cl@ve, per a facilitar la identificació de la ciutadania en la seua relació amb les administracions públiques.

La informació que facilita l’oficina Prop es troba també disponible a través dels telèfons 963 866 000 o 012, i telemàticament a la Guia PROP

 • Horari general d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

El dijous de 14:30 a 18:30, excepte:

El periode comprès entre el 15 de maig i el 15 d’octubre

El periode de vacances escolars de Setmana Santa i Nadal

Més informació: PROP Vinaròs