Servicios
Documents relacionats

Avís legal

En virtut de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem dels següents extrems: l'ompliment de les dades que es troben en el present formulari és obligatòria per a la seua inclusió en el fitxer d'usuaris de la web de l'Ajuntament de Vinaròs, i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat d'aquest fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l'accés als distints servicis i l'enviament de comunicacions promocionals a través del seu correu electrònic. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se a l'Ajuntament de Vinaròs, que és el responsable del fitxer, amb domicili social a la plaça Parroquial, 12 de Vinaròs o mitjançant l'enviament d'un escrit adjunt amb la fotocòpia del DNI.