Servicios
Documents relacionats
Partit Socialista PSPV-PSOE
7
#DF0101
Partit Popular
6
#0080FF
Totes i Tots Som Vinaròs
3
#4A235A
Partit Vinaròs Independent
2
#FF8000
Compromís
1
#FF5733
Regidor no adscrit
1
#004411
Ciudadanos
1
#ff6600

Corporació municipal

Partit Socialista PSPV-PSOE

Alcalde president i Regidor de Governació, Agricultura i Pesca
Regidor d'Urbanisme, Patrimoni, Turisme i Relacions Institucionals. Portaveu
Regidora d'Hisenda, Ocupació, Noves Tecnologies i Indústria
Regidora d'Obres i Serveis i Medi Ambient
Regidora de Política Social
Regidora d'Infància, Educació i Esports
Regidor de Cultura, Recursos Humans i Salut

Compromís

Regidora de Festes, Comerç i Joventut. Portaveu

Totes i Tots Som Vinaròs

Partit Popular

Partit Vinaròs Independent

Ciudadanos

Regidor no adscrit