Servicios
Documents relacionats

Lluís Adell Pla

Partit Popular

Lluís Adell Pla

DADES BIOGRÀFIQUES

Luis Sebastián Adell Pla va nàixer a Vinaròs el 22 de juliol de 1961.

Es va llicenciar en Educació Física, especialitat futbol, en l’INEFC de Barcelona l’any 1988. L’any 2010 va obtindre el títol de Tècnic Esportiu Superior, especialitat futbol (nivell III), i l’any 2016 el màster en Ciències de l’Activitat Física i els Esports. Posseeix també el certificat de nivell C2 de valencià expedit per la JQCV.

En 1991 va estar anomenat funcionari de carrera del cos de professorat de secundària. Gran part de la seua carrera professional ha transcorregut a l’IES Leopoldo Querol de Vinaròs, com a professor, cap de departament i també com a vicedirector. Va obtindre la càtedra en la convocatòria de 2009 i és funcionari de carrera del Cos d’Inspectors d’Educació des de l’any 2011.

Des del curs 2015-2016 és l’inspector coordinador de la Unitat d’Atenció i Intervenció (UAI) del Pla PREVI de la província de Castelló i des del 2018 coordinador de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC) de la Direcció Territorial d’Educació de Castelló.


TRAJECTÒRIA POLÍTICA

Durant la legislatura de 2011-2015 va formar part de l’equip de govern com a regidor d’Educació i Esports.


RESPONSABILITATS A L’AJUNTAMENT. LEGISLATURA 2019-2023

Membre de la Comissió Informativa de l’Àrea Social, Innovació Digital i Govern Obert

Membre de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura, Educació, Turisme i Joventut

 

ACTIVITAT ASSOCIATIVA

Luis Adell ha estat vinculat al Vinaròs CF com a jugador, preparador físic i també com a entrenador.

 

DADES DE CONTACTE

964407700 / 964333904 luisadell@vinaros.es