Servicios
Documents relacionats

S'obre un nou període per a la crema de les restes vegetals dintre del terme municipal

CREMA

L'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Agricultura, informa que s'ha obert de nou el període per a la crema de les restes vegetals dintre del terme municipal. Recordem que la Generalitat va activar les restriccions durant l'època estiuenca com a mesura preventiva per evitar possibles incendis durant la temporada seca. Ara s'ha obert de nou el període, a través del Pla Local de Cremes, i els agricultors podran fer la crema de les restes vegetals sempre i quan l'alerta de preemergència per risc d'incendis forestals estiga per sota del nivell 3, tal com marca la legislació autonòmica.

D'altra banda, l'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu, restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d'aprofitament ramader, queden restringits al interval comprès entre l'alba i les 13.30 hores, moment en el qual el foc ha d'estar completament apagat.

Cal destacar que per realitzar la crema de les restes vegetals cal disposar de l'autorització municipal corresponent que es pot tramitar des del mateix Ajuntament o bé des de la cooperativa El Salvador.