Servicios
Documents relacionats

Bases i convocatòria de proves per al servei de taxi

Bases i convocatòria de proves per al servei de taxi
2020-07-03

Es publiquen les bases que regulen el procediment per a obtenir el certificat de capacitació professional per a la prestació del servei de taxi en el municipi de Vinaròs.

El termini per a presentar les sol·licituds és del 25 de juny fins al 23 de juliol de 2020. Es podran presentar presencialment al Registre General de l'Ajuntament (Oficina d'Atenció al Ciutadà) o telemàticament a través de la Seu Electrònica (https://vinaros.sedelectronica.es/). Es determinarà el lloc, data i hora de les proves amb una antelació d'almenys 15 dies hàbils.