Servicios
Documents relacionats

Models i sol·licituds

Departament Nom Sol·licitud
Secretaria Declaració de danys pels efectes de la pluja Descarregar
Tresoreria Sol·licitud d'ajornament-fraccionament de deute Descarregar
Tresoreria Alta o Manteniment de tercers Descarregar
OIAC Instància general Descarregar
OIAC Sol·licitud d'ús dels espais del Mercat de Vinaròs Descarregar
Urbanisme Anexe declaració responsable d'obres menors Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per a obres Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'obres menors Descarregar
Urbanisme Imprès fiança (garantia en efectiu) Descarregar
Urbanisme Informació urbanística Descarregar