Servicios
Documents relacionats

Informes

Títol Data Document Títol
Informe de la intervenció municipal al projecte pressuposats per al 2016 Descarregar Informe de la intervenció municipal al projecte pressuposats per al 2016
Informe d'intervenció sobre aprovació de la plantilla de personal 2016 Descarregar Informe d'intervenció sobre aprovació de la plantilla de personal 2016
Informe sobre modificació relació llocs de treball de la relació de llocs de treball 2016 Descarregar Informe sobre modificació relació llocs de treball de la relació de llocs de treball 2016
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs i l'Ajuntament de Benicarló per a facilitar l'intercanvi d'experiències i metodologies i de recursos materials per a la prestació de serveis de competència municipal Descarregar Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs i l'Ajuntament de Benicarló per a facilitar l'intercanvi d'experiències i metodologies i de recursos materials per a la prestació de serveis de competència municipal
Aprovació dels nous estatuts del Consell Local de Festes de Vinaròs Descarregar Aprovació dels nous estatuts del Consell Local de Festes de Vinaròs
Aprovació del nou reglament del Consell Vinarossenc de Cultura de Vinaròs Descarregar Aprovació del nou reglament del Consell Vinarossenc de Cultura de Vinaròs
Informe sobre Crèdit Extraordinari "Xarxa Llibres" (mod 36) per a Beques programa "Xarxa Llibres" Descarregar Informe sobre Crèdit Extraordinari "Xarxa Llibres" (mod 36) per a Beques programa "Xarxa Llibres"
Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i compliment de l'objectiu de deute (3er trimestre 2015) Descarregar Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i compliment de l'objectiu de deute (3er trimestre 2015)
Proposta de la Consellería d'Hisenda al ple sobre la delegació en la diputació de Castelló de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica Descarregar Proposta de la Consellería d'Hisenda al ple sobre la delegació en la diputació de Castelló de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Expedient per a la resolució de la condició d'agent urbanitzador UE sur 17 Descarregar Expedient per a la resolució de la condició d'agent urbanitzador UE sur 17