Servicios
Documents relacionats

L'Ajuntament treballa en l'elaboració del Pla de Joventut

Pla joventut
2021-10-22

L'objectiu és escoltar al jovent per crear un document amb les polítiques a seguir en els proper anys per a millorar els serveis que s'ofereixen

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vinaròs es troba immers en l’elaboració del Pla de Joventut del municipi. Es tracta d’una iniciativa pionera a la població que dotarà al Consistori d’instruments per al desenvolupament de polítiques i accions de joventut a través del Casal Jove i la resta de programes del departament.

Les accions que posarà en marxa el Pla Jove s’adaptaran a les seues característiques i demandes, atesa la diversitat de la població juvenil, a més de recollir accions que permeten el desenvolupament de l’individu a través de principis de coeducació bàsics, com ara el reconeixement de la diversitat, establir relacions des del respecte, el reconeixement entre si mateixos i el foment de la capacitat crítica i participativa entre la ciutadania juvenil.

Aquest Pla està desenvolupant-se en quatre fases de treball.

La primera ha conclòs amb l’anàlisi de la realitat de la joventut, mitjançant la investigació, cerca, recopilació de dades i sistematització de resultats en matèria d’ocupació, emancipació, formació, educació en la igualtat i característiques de la població del municipi.

Actualment ens trobem immersos en la segona fase, d’una banda, s’ha realitzat entrevistes a tècnics i personal rellevant en matèria de joventut del municipi per tal de recopilar informació respecte a les necessitats. D’altra banda, el tècnic de joventut està realitzant entrevistes en els centres educatius, així com entre el jovent del municipi en general.

La tercera fase consistirà en la redacció del pla, delimitant les línies d’actuació, objectius, camps d’actuació i programes a desenvolupar en cadascun d’ells i la metodologia a aplicar, temporització del pla i del seguiment a realitzar, concreció d’indicadors i eines per a la metodologia avaluativa.

Finalitzarà aquest procés amb la presentació dels resultats, que serà l’última i quarta fase, la qual es durà a terme un cop estiga aprovat el Pla Local per la corporació municipal.