Servicios
Documents relacionats

Pla Estratègic de la Ciutat de Vinaròs

Objectiu
El sentit d’un Pla Estratègic com el de Vinaròs és integrar i coordinar l’activitat pública i privada, la del consistori governant i la de la ciutadania, en el conjunt de les àrees municipals per estudiar creativament l’acció local, fer-la més efectiva i aconseguir objectius de la ciutat a mitjà i llarg termini.

El Pla Estratègic de Vinaròs (PEV) pretén que en l’acció municipal s’involucre el sector públic i el privat, que les iniciatives de l’administració i la ciutadania es complementen i coordinen en benefici del conjunt de la ciutat.

És estratègic perquè projecta la seua visió i els seus objectius a terminis superiors al d’un mandat.
Cal que siga així per la limitació temporal, de capacitat d’inversió i possibilitats d’actuació per completar obres, accions i canvis socials d’una o, fins i tot segons els temes, diverses legislatures.

El Pla Estratègic es desenvolupa per àrees temàtiques, en cada una de les quals s’ordenen i es
concreten criteris i objectius.

El PEV marca, en moltes àrees, indicadors de referència que puguen donar informació qualitativa i/o quantitativa per avaluar i comparar dades del desenvolupament i l’evolució d’un objectiu.
Els serveis tècnics municipals hauran de precisar el seu abast i la pertinença de la seua aplicació en cada cas.

El Pla Estratègic de Vinaròs ha sigut elaborat a través d’un procés de participació ciutadana desenvolupat entre octubre del 2017 i juny del 2018, un temps escàs però intens de treball.
Vigència
2019-2030