Servicios
Documents relacionats

Reclamacions patrimonials per copagament de dependència

Dependencia
2021-01-14

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat al DOGV número 8986 de data 30 de desembre de 2020, la Resolució per la que es va a procedir a l’arxiu de les reclamacions patrimonials en dependencia  per minoració en les prestacions i copagaments.

Les persones que a data d’avui encara no se'ls haja resolt , hauran de comprovar que estiguen a esta llista. En cas d’estar a ella, hi ha de termini fins el 30 de gener de 2021 per a interposar un recurs de reposició, o fins el 28 de febrer de 2021, un recurs contenciós-administratiu.

Per a més informació contactar amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Vinaròs, telèfon 964450075.