Servicios
Documents relacionats

Ajudes econòmiques individuals per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

ayudas-barreras-arquitectonicas
2021-09-10

Es comprenen en aquesta tipologia totes aquelles ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Requisits:

 • Ser major de 60 anys.
 • Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.ç
 • Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
 • Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini finalitza l'1 d'octubre de 2021
 • Acreditar factures de l'obra fins al 15 de novembre de 2021
 • Quantia de la subvenció
 • En funció dels ingressos de la unitat familiar


 

Documentació necessària:

 1. Certificat de convivència
 2. Sol·licitud, autorització d'accés a dades de tots els membres de la unitat familiar.
 3. Declaració d'IRPF o en defecte d'això, certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió.
 4. Informe mèdic
 5. Informe social
 6. Pressupost de les adaptacions
 7. Justificació de la propietat de l'habitatge o autorització del propietari per a realitzar reformes
 8. Permisos municipals
 9. Model de domiciliació bancària

 

Información y tramitación:

Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat, Plaza de Sant Antoni, 19- Pb

Horari: de 9’00h a 14’00h  - Tel: 964 45 00 75