Servicios
Documents relacionats

Pla d’Innovació Digital Vinaròs Smart 2019-2023

Objectiu
L'Ajuntament de Vinaròs ha elaborat un pla estratègic, el Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart, que pretén traslladar el concepte de ciutat intel·ligent a la realitat del nostre municipi. Per a fer-ho, s’ha dut a terme, en primer lloc, un diagnòstic de la situació actual del municipi, del context estratègic i de les necessitats i expectatives dels agents locals (Ajuntament, sector privat, sector acadèmic, ciutadania i entitats socials), manifestades a través de diverses activitats de participació. A partir de l’anàlisi de tota aquesta informació s’ha elaborat una formulació estratègica que fixa els principals objectius del Pla, alinea i programa les actuacions previstes i estableix un model de gestió per a dur-les a terme.
Data aprovació
Data publicació
Vigència
2019-2023