Servicios
Documents relacionats

III Pla de Convivència Vinaròs 2016-2019

Objectiu
El municipi de Vinaròs és un espai de convivència d'una societat cada vegada més plural i més diversa. D'aquesta realitat sorgeix la necessitat de definir de manera clara i decidida un model propi de gestió de la diversitat. Volem una ciutat cohesionada, plural i intercultural, per què fer ciutat és construir ciutadania, sense eludir els conflictes, sabent-los gestionar creativament quan sorgisquen. Per a aconseguir-ho cal definir els compromisos que han de ser assumits entre tots, per a integrar socialment a totes les persones.

Amb l'objectiu de contribuir al procés d'integració de les persones migrades, l'Àrea de Política Social, Igualtat i Discapacitat impulsa el III Pla de Convivència de Vinaròs 2016-2019.

El servei encarregat de la dinamització del pla serà l'Oficina PANGEA d'atenció a les Persones migrades (abans cridades Agència AMICS: Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social), que forma part de la xarxa de centres que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives gestiona en els diferents municipis de la Comunitat Valenciana per a l'atenció de les Persones migrants.

L'Oficina PANGEA de Vinaròs, adscrita als Serveis Socials, té com a objectiu general afavorir la integració social de la població estrangera resident en el nostre municipi, desenvolupant una intermediació entre la població immigrant i els serveis socials, i més en general entre els immigrants i les institucions, entitats i recursos, públics i privats, així com entre la població estrangera i l'autòctona del municipi. Des de la nostra agència s'intenta establir un pont i enllaç per a facilitar a aqueixes parts acostar-se, conèixer-se, relacionar-se...

Vinaròs, és doncs un municipi Intercultural i, en l'aposta per una Societat Intercultural, volem treballar per la transformació d'estructures personals, institucionals i econòmiques, per la qual cosa apostem pel desenvolupament de mesures i actuacions que permeten i afavorisquen a la nostra Ciutat i el seu entorn, l'acolliment i la inserció social, l'assentament i la vida comunitària de les persones estrangeres en convivència amb la resta de la ciutadania. Un mètode de treball basat en la coordinació intra i interinstitucional.

Amb el present pla es vol impulsar accions transformadores que ens permeten millorar en la intervenció que es realitza a nivell individual, grupal i de participació comunitària, en les quals participen tant la societat d'acolliment com la població immigrant, que ens faciliten el camí cap a la integració. Ja no estem davant un municipi format per diversos col·lectius segons la seua procedència, sinó davant una localitat en la qual les persones són cada vegada més el resultat d'un encreuament cultural enriquidor, no som una suma de cultures sinó una suma de persones que interactuen. En definitiva Vinaròs aposta per un PROJECTE PER A ENRIQUIR-SE DE LA DIVERSITAT, una característica ja inherent en el nostre municipi.
Data aprovació
Vigència
1 any
Dades de contacte
Àrea de Política Social, Igualtat i Discapacitat (Serveis Socials i PANGEA)
Coordinador: Antonio Valanzuela Figols
Tècnica PANGEA: Inmaculada Picado Marcos