Servicios
Documents relacionats

Informes

Títol Data Document Títol
Informe aprovació expedient licitació llocs mercat municipal (6a convocatòria) Descarregar Informe aprovació expedient licitació llocs mercat municipal (6a convocatòria)
Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute per al pressupost 2017 Descarregar Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute per al pressupost 2017
Informe de la intervenció municipal al projecte pressuposats per al 2017 Descarregar Informe de la intervenció municipal al projecte pressuposats per al 2017
Informe d'intervenció sobre aprovació de la plantilla de personal - 2017 Descarregar Informe d'intervenció sobre aprovació de la plantilla de personal - 2017
Adhesió conveni marc implantació xarxa Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà (Oficina PROP) Descarregar Adhesió conveni marc implantació xarxa Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà (Oficina PROP)
Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i compliment de l'objectiu de deute (3er trimestre 2016) Descarregar Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i compliment de l'objectiu de deute (3er trimestre 2016)
Transferències de crèdit noves tecnologies (mod 16) Descarregar Transferències de crèdit noves tecnologies (mod 16)
Informe d'intervenció sobre dació en compte de les objeccions formulades en l'exercici 2015 Descarregar Informe d'intervenció sobre dació en compte de les objeccions formulades en l'exercici 2015
Informe sobre Crèdit Extraordinari coberta edifici governació (mod 12) Descarregar Informe sobre Crèdit Extraordinari coberta edifici governació (mod 12)
Memòria Compte General Ajuntament de Vinaròs 2015 Descarregar Memòria Compte General Ajuntament de Vinaròs 2015