El pagament online li permet efectuar el pagament d’impostos, taxes, sancions i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Vinaròs en qualsevol moment, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina bancària, amb una targeta de dèbit o crèdit i mitjançant la passarel·la de pagaments que ens facilita la nostra entitat financera.

Aquest servei de l’Ajuntament de Vinaròs constitueix un mètode que pot ser utilitzat amb total confiança, pel fet que totes les transmissions es realitzen a través d’un servidor segur, per la qual cosa les seues dades només seran conegudes per l’entitat financera.

Que necessita per a fer un pagament “on line”? Necessita una targeta de crèdit o dèbit i un document de cobrament emés per l’Ajuntament, on apareguen la referència, la identificació i l’import.

IDENTIFICACIÓ DEL TRIBUT
  • Selecciona un valor
  • Autoliquidació
  • Denúncia
El pagament s'ha realitzat correctament. Si ho desitja pot descarregar el justificant de pagament de l'operació.
Confirmació
Carregant...