Servicios
Documentos relacionados

ARQUITECTO/A

Plazo presentación solicitudes: Del 29 de enero 2020 al 25 de febrero de 2020.

BOP núm. 86 de 18/07/2020, Lista provisional admitidos y excluidos y composición tribunal.

PRIMER EJECICIO: Día 10 de septiembre de 2020, a las 11:30 h., en la Biblioteca Municipal, C/Pilar s/n bajos.

Obertura dels sobres numerats que contenen la identitat dels aspirants: divendres 25 de setembre de 2020 a les 10:00 hores a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament.

SEGON  EXERCICI (Pràctica) el dimecres dia 7 d’octubre de 2020, a les 11 hores, a la Biblioteca Municipal, Carrer Pilar s/n, baixos (sala Providència García)

Obertura dels sobres numerats que contenen la identitat dels aspirants: dimarts 13 d’octubre de 2020 a les 9:50 hores a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament.

Termini de deu dies hàbils (del 14/10/20 al 27/10/20) per a que els dos aspirants que han superat la fase d’oposició presenten el full d’autobaremació (Annex 2 de les bases) degudament emplenat i els documents compulsats acreditatius dels mèrits i experiència al·legats

Grupo
A1
Tipo de procedimiento
Concurso-Oposición
Perfil
Funcionario
Número de plazas
1
Fecha BOP
Fecha DOGV
Fecha BOE