Servicios
Documentos relacionados

ADMINISTRATIVO, por promoción interna

Plazo presentación solicitudes: Del 5 de enero 2020 al 4 de febrero de 2020.

Plazo subsanación defectos o errores en presentación solicitudes para participar en proceso selectivo: Del 9 al 23 de marzo de 2020.

Fecha primer ejercicio (cuestionario) : Día 15 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas, en la Biblioteca Municipal, C/ Pilar 26 bajos de Vinaròs.

L'obertura dels sobres numerats que contenen la identitat dels aspirants serà el dijous 24 de setembre de 2020 a les 9:30 hores a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament.

Consulta i exhibició dels qüestionaris realitzats: dilluns dia 28 de setembre de 2020.

Data segon exercici (Pràctica): Dia 6 d’octubre de 2020, a les 12 hores, a la Biblioteca Municipal, Carrer Pilar s/n, baixos (sala Providència García).

Obertura dels sobres numerats que contenen la identitat dels aspirants serà el dimarts 13 d’octubre de 2020 a les 10 hores a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament.

Termini de deu dies hàbils  (del 14/10/2020 al 27/10/2020 ) per a que els aspirants que han superat la fase d’oposició presenten el full d’autobaremació (Annex 2 de les bases) degudament emplenat i els documents compulsats acreditatius dels mèrits.

 

Grupo
C1
Tipo de procedimiento
Promoción Interna
Perfil
Funcionario
Número de plazas
3
Fecha BOP
Fecha DOGV
Fecha BOE