Servicios
Documents relacionats

TALLER D'OCUPACIÓ VINARÒS 20 (ALUMNAT TREBALLADOR)

NOMÉS PODRAN FORMAR PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ LES PERSONES PRESELECCIONADES PER LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ. LES PERSONES CANDIDATES SERAN CONVOCADES PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS. 

Alumnat treballador: Dirigit a persones desocupades inscrites a l'Espai LABORA (antic SERVEF) en les següents especialitats formatives:

  • EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització (Nivell 1)
  • AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (Nivell 1)

Per a més informació cliqueu al següent enllaç: http://adl.vinaros.es/ca/contenido/programes-de-foment-de-locupacio

Grup
AP
Tipus de procediment
Concurs
Perfil
Laboral