Servicios
Documents relacionats

BORSA TREBALL TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

Termini presentació instàncies: del 16/08/2019 al 29/08/2019

Termini per a l'esmena de defectes o errors en presentació sol·licituds: del 04/09/2019 al 10/09/2019.

Primer exercici (Qüestionari tipus test): Dia 07/10/2019, a les 11:00 hores, al Saló de Actes de la Biblioteca Municipal, C/Pilar 26 B Vinaròs

Obertura de sobres que contenen la identificació dels aspirants: Dia 08/10/19, a les 12.00 hores, al Saló de Plens, Plaça Parroquial, 12, 2on.

Segon exercici (Supost pràctic): Dia 14/10/2019, a les 10.00 hores, a la Sala de reunions de l'Ajuntament, Plaça Parroquial, 12, baixos.

Termini per a presentar els documents acreditatius dels mèrits (5 dies hàbils a partir de la publicació): del 15/10/19 al 21/10/19.

Termini per a formular reclamacions a la fase del concurs (3 dias hàbils): del 23/10/2019 al 25/10/19.

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Data BOP