Servicios
Documents relacionats

AGENT policia local

Termini presentació sol·licituds: De l'11 de juny de 2019 al 9 de juliol de 2019 

Termini esmena de defectes o errors que han motivat la no admissió: del 9 al 23 d'agost de 2019

Primer exercici (PROVA PSICOTÈCNICA): Dia 26/09/2019, a les 11:00 hores, al Centre Tercera Edat C/Pilar 42

ENTREVISTA (prova psicotècnica): Dies 7, 10 i 11/10/2019, segons es detalla en Acta de data 26/09/2019.

La revisió de la prova psicotècnia per als opositors que la sol·liciten: Dia 29/10/2019, a les 10.00, al Departament de Recursos Humans, (C/Sant Ramon, s/n) 

Segon exercici (MESURAMENT D'ALCADA I PROVES D'APTITUD FÍSICA): Dia 05/11/2019, a les 9:00 h., a la Pista d'Atletisme, C/Dels Dauradors núm. 3 de Vinaròs.

Tercer exercici (PROVA TEÒRICA): Dia 12/11/2019, a les 13:00 h., en la Casa de la Cultura (Antiga Biblioteca). Av. Llibertat s/n de Vinaròs.

Quart exercici (PROVA PRÀCTICA): Dia 28/11/2019, a les 9:00 h.,  en el Saló Actes de la Biblioteca Municipal, C/Pilar 26 de Vinaròs.

Quint exercici (RECONEXIMENT MÈDIC): Dies 9, 12 i 13 de desembre, d'acord amb relació que consta en Acta de 28/11/2019.

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
7
Data BOP
Data DOGV
Data BOE