Servicios
Documents relacionats

ADMINISTRATIU, per promoció interna

 El termini per a la presentació sol·licituds: Del 5 de gener de 2020 al 4 de febrer de 2020.

Termini per a l'esmena de defectes o errors en la presentació de sol·licitar participar en el procés selectiu: Del 9 al 23 de març de 2020.

Grup
C1
Tipus de procediment
Promoció Interna
Perfil
Funcionari
Nombre de places
3
Data BOP
Data DOGV
Data BOE