Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 03/05/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 d'abril 2019.

2. Expedient 3827/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 23.

3. Expedient 3895/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 24.

4. Expedient 3894/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA XXI SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º trimestre 2019.

5. Expedient 3849/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º trimestre 2019.

6. Expedient 3988/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º trimestre 2019.

7. Expedient 3738/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º trimestre 2019.

8. Expedient 3600/2019. Sol·licitud de Monterde y Antonio SL, per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de taxa d’escombraries.

9. Expedient 688/2019. Proposta de liquidació de plusvàlues.

10.Expedient 3839/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Mª Jose Barreda Llombart.

11.Expedient 3597/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Domènec Fontanet.

ent 3767/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Domènec Fontanet per l'assistència a Expovacaciones Bilbao 2019.

13.Expedient 3654/2019. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa ALYPSUM PUBLICIDAD Y DISEÑO SCP pels treballs de la nova guia de destinació Vinaròs.

14.Expedient 3782/2019. Proposta per a aprovar el pagament a ALFREDO LAMBAN TENA per l’actuació del dia 22 de juny 2019 (El Columpio Asesino).

15.Expedient 2084/2019. Proposta per al pagament assistències regidors mes d’abril 2019.

16.Expedient 342/2016. Proposta per a aprovar la devolució d’un ingresso indegut a la mercantil UTE ACCIONA TETMA RU.

17.Expedient 1246/2019. Proposta per a aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de la prestació dels serveis pirotècnics i focs artificials a l’empresa PIROTECNIA TOMÁS SL, per a les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019.

18.Expedient 3160/2019. Proposta per a aprovar l’adjudicació del contracte del servei d’una assistència tècnica de suport per a l’activitat d’un procés de compra pública innovadora per a la identificació de soluciones en matèria d’eficiència energètica a l'empresa TECHFRIENDLY SL.

19.Expedient 12252/2018. Llicència d'obres sol·licitada per Francisco Vera Forés, per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Miquel 3 de Vinaròs.

20.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 3911/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 25.

DE 2.- Expedient 3356/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de CAMARA OFICIAL DE COMERCIO en concepte del programa de competitivitat i innovació empresarial.

DE 3.- Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 6 en data 31 de març 2019 amb la factura núm. 5 (serie 19C3) d'11 abril 2019 corresponent les obres del Carril lúdic.

21.Dació de compte de diversos assumptes.

22.Precs i Preguntes.