Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 22/05/2020

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15 de maig 2020.
2.Expedient 3687/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa ADESAL TELECOM SL per a la compra de 8 terminals per a el personal de Policia Local de l’Ajuntament de Vinaròs.
3.Expedient 3683/2020. Proposta per a aprovar la liquidació de plusvàlues.
4.Expedient 3541/2020. Proposta de Despesa-OBRAS EDIFICIO BIENESTAR SOCIAL
5.Expedient 3748/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de Garcia Monterde SL per treballs a la Platja Fortí (eliminació de bitles).
6.Expedient 2413/2020. Proposta per a aprovar la convocatòria de les Bases per a la subvenció d’ajudes econòmiques esportives a clubs, associacions i esportistes de la ciutat de Vinaròs.
7.Expedient 1246/2019. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de la prestació dels serveis Pirotècnics i Focs Artificials i procedir a la devolució de la garantia definitiva.
8.Expedient 6415/2019. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu dels serveis d’espais i suport TIC del Centre del Coneixement VINALAB.
9.Expedient 379/2019. Proposta per a iniciar l’expedient de modificació del contracte de les obres de construcció de 208 nínxols en el Cementeri Municipal de Vinaròs.
10.Expedient 6050/2018. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de les obres de renovació del paviment de la Plaça Sant Antoni de Vinaròs.
11.Expedient 10712/2018. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de les obres de renovació de paviments urbans incloses en el Pla Castelló 135-2.
12.Despatx extraordinari.
13.Dació de compte de diversos assumptes.

14.Precs i Preguntes.