Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 15/05/2020

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de les sessions anteriors de data 4 i 8 de maig 2020.
2.Expedient FACT-2020-1338. Proposta per a aprovar la factura núm. 9136800270 pels treballs de recollida de residus durant el mes de març 2020.
3.Expedient FACT-2020-1050. Proposta per a aprovar la factura núm. 9136800170 per la liquidació trimestral del factor variable (novembre 2019 a gener 2020)
4.Expedient 3503/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de favor de Juan J. Baila Nos pels treballs de desinfecció de la costa nord i sud (Covid-19).
5.Expedient 3462/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU (ANTIGUA VIESGO ENERGIA SL) de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
6.Expedient 3461/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU (ANTIGUA VIESGO ENERGIA SL) de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
7.Expedient 3450/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGÍA SAU de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
8.Expedient 3456/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
9.Expedient 10363/2019. Proposta per a aprovar la certificació final corresponent a les obres de millora del Polígon Planes Altes a la mercantil BECSA SAU.
10.Despatx extraordinari.

11.Dació de compte de diversos assumptes.

12.SENTENCIA Nº 239/2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 2
13.DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA A CONSECUENCIA DEL COVID-19.
14.María Dolores Miralles (mesures per al seu estudi al govern muncipal per a pal.liar els efectes del Covid-19)
C) Precs i preguntes
15.Precs i Preguntes.