Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 08/05/2020

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4 de maig 2020.
2.Expedient 3386/2020. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa COMERCIAL CDM SL en concepte de la migració del servei de correu electrònic (Zimbra a Exchange).
3.Expedient 3318/2020. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa TIP TOP TRASLATIONS en concepte dels treballs de traducció de la web turística de l'Ajuntament de Vinaròs.
4.Expedient 3417/2020. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa EZEQUIEL QUEROL SL en concepte dels treballs al Cementeri Municipal.
5.Expedient 3361/2020. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa GESDEYCO SL en concepte dels treballs a la passarel·la de la platja del Clot.
6.Expedient 3329/2020. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa CITRICS ROQUETES SL en concepte de desinfecció del nucli urbà amb atomitzador per combatre el Covid-19.
7.Expedient 3160/2020. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec a l’entitat Banc Sabadell en concepte d’interessos.
8.Expedient 3159/2020. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec a l’entitat Caixa Rural de Vinaròs en concepte d’amortització i interessos.
9.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de manteniment i comissions de comptes bancaris.
10.Expedient 3131/2020. Proposta per a aprovar la despesa en concepte d’assistències de regidors a òrgans col·legiats, mes d’abril 2020.
11.Expedient FACT-2020-230. Proposta per a aprovar la factura núm. 20-1 de data 15/01/2020 corresponent a la redacció del projecte d’obres del Jaume I (Edificant).
12.Expedient 236/2020. Sol·licitud de J. T. M. C. per a la revisió de la tarifa de la taxa municipal d’escombraries i devolució de la part ingressada de més.
13.Expedient 1673/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU (anteriorment IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA) de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
14.Expedient 2667/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions de l'IIVNTU.
15.Expedient 4567/2019. Proposta per a aprovar les ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar (xiquibó).
16.Expedient 509/2020. Proposta per a aprovar la renúncia a la contractació de pirotècnica Tomas SL per a la prestación dels serveis pirotècnics i focs artificials organitzats per l’Ajuntament de Vinaròs durant les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2020.
17.Expedient 10957/2015. Proposta per a aprovar la segona pròrroga d’un any del contracte subscrit amb l’empresa PROYECTOS MEDITERRÁNEO NORTE S.L., en data 25 de maig de 2017, relatiu a l'arrendament de la parcel·la situada en l’av. Pius XII, 5 A sòl
18.Expedient 1646/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament de productes de neteja i higiene per a les dependències municipals de l’Ajuntament de Vinaròs.
19.Expedient 1521/2014. Proposta per a aprovar la revisió de preus de contractació del servei públic de gestió integral de les instal·lacions d’enllumenat públic corresponent al període de març 2019 a març 2020.
20.Despatx extraordinari.
21.Expedient 3497/2020. Proposta de Despesa para la adquisición de mascarillas modelo KN95.

22.Dació de compte de diversos assumptes.
23.Precs i Preguntes.