Servicios
Documents relacionats

BORSA TREBALL TÈCNIC AUXILIAR TURISME

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: DEL 16/08/2019 AL 29/08/2019

TERMINI PER A L'ESMENA DE DEFECTES O ERRORS EN LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: DEL 17/09/2019 AL 23/09/2019.

VALORACIÓ DE MÈRITS: Dia 15/10/2019.

TERMINI PER A PRESENTAR RECLAMACIONS A LA BAREMACIÓ (3 DIES HÀBILS): DEL 30/10/19 AL 04/11/19.

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs
Perfil
Funcionari
Data BOP