Servicios
Documents relacionats

BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS

Termini presentació instàncies: 10 dies hàbils a partir del següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Termini per a presentar sol·licituds: del 8 al 22 de gener de 2020

Termini per a l'esmena de DEFECTES O ERRORS sol·licituds: del 21 al 27 de febrer de 2020

Data i lloc PRIMER EXERCICI (test): dia 28 de març de 2020 (dissabte), a les 11:00 h. a l'Institut Leopoldo Querol, C/Gil Atrocillo núm. 11 de Vinaròs.

SUSPESA LA REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI DEL DIA 28/03/2020

 

Grup
C2
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Data BOP