Servicios
Documents relacionats

3 PLACES D'OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

TORN PROMOCIÓ INTERNA ORDINÀRIA I PROMOCIÓ INTERNA INTERADMINISTRATIVA AMB MOBILITAT

TORN MOBILITAT

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS: DEL 13 D'AGOST AL 9 DE SETEMBRE DE 2021

TERMINI PER A SUBSANAR SOL·LICITUDS: DEL 18 AL 29 D'OCTUBRE DE 2021

Grup
B
Tipus de procediment
Promoció Interna
Perfil
Funcionari
Nombre de places
3
Data BOP
Data DOGV
Data BOE