Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 13/08/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior en data 6 d'agost 2019.

2. Expedient 6797/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 44.

3. Expedient 729/2019. Proposta per a aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de la prestació del Servei de col·laboració en la Gestió Municipal del Personal Laboral i Funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs.

4. Expedient 10167/2018. Proposta per a l'adjudicació del contracte administratiu per a el servei d’Implantació d’una Plataforma d’Administració Electrònica.

5. Despatx extraordinari. B) Activitat de control

6. Dació de compte de diversos assumptes.

7. Precs i Preguntes.