Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 11/03/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 2068/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 11.
3.Expedient 2005/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 12.
4.Expedient 2071/2019. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups Municipals del mes de febrer 2019.
5.Expedient 316/2015. Proposta per a aprovar la devolució de una part de la subvenció del Centre del Dia.
6.Expedient 1947/2019. Proposta per a aprovar el pagament a SINGULAR & PLURAL PROJECTES TURISTICS SL per a la promoció del mercat i gastronomia local.
7.Expedient 3065/2018. Proposta per a aprovar el pagament de la Sentencia 730/2017 més els interessos derivats, en el Procediment Ordinari 478/2018 (UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, FOMENTO DE BENICASIM SA).
8.Espedient 1753/2019. Proposta de liquidació de plusvàlues.
9.Despatx extraordinari.
10.DE 1.- Expedient 3022/2016. Proposta per a aprovar la primera pròrroga del contracte del subministrament de la uniformitat de la Policia Local de l’Ajuntament de Vinaròs.
11.DE 2.- Expedient 6593/2018. Proposta per a aprovar la prestació dels serveis de redacció del projecte bàsic, d’execució i direcció facultativa de les obres del CEIP Jaume I de Vinaròs (Pla Edificant).
12.DE 3.- Expedient 10825/2016. Proposta per a aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de manteniment de les estacions de bombeig d’aigües residuals i estació depuradora que depenen de l’Ajuntament de Vinaròs.
13.DE 4.- Expedient 14146/2015. Expedient 14146/2015. Proposta per a aprovar el pagament del segona quota de l’expropiació de la finca situada en Avda. Juan XXIII (Capsades) a favor de Querol Boldo i altres.
14.Dació de compte de diversos assumptes.
15.Precs i Preguntes.