Servicios
Documents relacionats

Convocatòria Junta de Govern 26/06/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Expedient 3962/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
2.Expedient 3055/2020. Sol·licitud d'OSCAR’S PUB SOCIEDAD LIMITADA, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
3.Expedient 4182/2020. Sol·licitud de CAFE HELADERIA MOZART SLU, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
4.Expedient 4402/2020. Sol·licitud de VEGALUVA SL, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
5.Expedient 4359/2020. Sol·licitud de PANADERÍA FARGA SL, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
6.Expedient 4324/2020. Sol·licitud de CAFETERÍA LA GAVINETA, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
7.Expedient 4475/2020. Sol·licitud de PEÑA MADRIDISTA VINARÒS, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
8.Expedient 4325/2020. Sol·licitud de BAR TIVONER SC, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
9.Expedient 1407/2019. Proposta per a desestimar les sol·licituds de no subjecció a l’impost sobre el increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, efectuat per les hereus de J. A. R. C.
10.Expedient 4439/2020. Proposta per a estimar la sol·licitud de no subjecció a l’impost sobre el increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, efectuat per PORCINO DEL MAESTRAT S.L.
11.Expedient 4609/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de l’impost sobre el increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
12.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes de maig 2020.
13.Expedient 1722/2020. Proposta per a aprovar les justificacions i procedir al pagament de les dotacions al grup municipal TOTS/ES SOM VINARÒS.
14.Expedient 1721/2020. Proposta per a aprovar les justificacions i procedir al pagament de les dotacions al grup municipal PARTIT POPULAR.
15.Expedient 4601/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de SOLVI OBRES i SERVEIS per als treballs del temporal Glòria.
16.Expedient 4711/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de JOSEP M. MARÍN PUJADAS (MOVICINE) per fer cinema al estiu 2020.
17.Expedient 1567/2020. Sol·licitud de llicència d’obres de J. M. A. M. W. i altre per a l’ampliació de habitatge unifamiliar aïllat al carrer Bou 8 de Vinaròs.
18.Despatx extraordinari.