• Home ...
 • Per al ciutadà
 • ... Normativa i resolucions judicials

Normativa i resolucions judicials

 • 13. Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques Descargar
 • 14. Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres Descargar
 • 15. Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per publicitat en el Setmanari Vinaròs 'El Diariet' Descargar
 • 16. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa autorització utilitzar plaques,patents i altres Descargar
 • 18. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius Descargar
 • 21. Ordenança Fiscal Reguladora taxa per la prestació servici retirada vehicles via pública i custòd Descargar
 • 22. Ordenança Fiscal Reguladora taxa utilització privativa instal·lacions i activitats public. empla Descargar
 • 23. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la venda de llibres i publicacions municipals Descargar
 • 25. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per llicències d'autotaxis i altres vehicles lloguer Descargar
 • 27. Ordenança Fiscal Reguladora ocupació terrenys ús públic amb material construcció, runes, tanque, Descargar