• Home ...
 • Per al ciutadà
 • ... Convenis

Convenis

 • Conveni amb Societat Musical Alianza per establir condicions i compromisos subvenció nominativa 2015 Descargar
 • Conveni relatiu a serveis jurídics de l'Ajuntament 2015 Descargar
 • Conveni amb Escola Taurina Diputació Castelló relatiu celebració XVII Bolsín taurino Descargar
 • Contracte amb la Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica para servicios certificación Descargar
 • Conveni diputació Univesitat Popular EPA Descargar
 • Conveni subvenció PRODA VINARÒS 2014 Descargar
 • Conveni Programa promoció autonomia personal, inclusió social i transport adaptat FUNDACIÓ ATENEO Descargar
 • Conveni prolongació passeig Ribera Descargar
 • Convenio entre Ministerio A, Ali. y MA fASE ii MEJORA ACCESOS CALA BLANCA Descargar
 • Conveni Jefatura Central de Trafico i FEMP en matèria Seguretat Vial Descargar

Destacats