• Home ...
  • Ajuntament
  • ... Corporació Municipal

Corporació Municipal

Veure web del partit. Grup Municipal Tots Som Vinaròs
Nom Puesto EMAIL
Enric Pla Vall Alcalde - President i Governació EMAIL
Hugo Romero Ferrer Govern Obert i Noves Tecnologies EMAIL
David Adell Miralles Recursos Humans EMAIL
Jan Valls Fernández Ordenació del Territori EMAIL
Mª del Carmen Ruiz Rueda Política Social, Igualtat i Discapacitat EMAIL
Veure web del partit. Grup Municipal Partit Socialista PSPV-PSOE
Nom Puesto EMAIL
Guillem Alsina Gilabert Obres i Serveis EMAIL
María Cano Palomo Hisenda, Indústria i Ocupació EMAIL
Marc Albella Esteller Cultura, Tradicions, Festes i Joventut EMAIL
Begoña López Branchat Educació i Esports EMAIL
Veure web del partit. Grup Municipal Compromís
Nom Puesto EMAIL
Domènec Fontanet i Llàtser Foment de l'Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum EMAIL
Jordi Moliner Calventós Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca EMAIL
Veure web del partit. Grup Municipal Partit Popular
Nom Puesto EMAIL
Juan Bta. Juan Roig EMAIL
Juan Amat Sesé EMAIL
Luis Gandía Querol EMAIL
Carla Miralles Castella EMAIL
Amparo Martínez Albiol EMAIL
Elísabet Fernández Millán EMAIL
Miguel Angel Vidal Pascual EMAIL
Ana Belén Matamoros Centelles EMAIL
Veure web del partit. Grup Municipal Partit Vinaròs Independent
Nom Puesto EMAIL
Mª Dolores Miralles Mir EMAIL
Veure web del partit. Grup Municipal Acord Ciutadà
Nom Puesto EMAIL
Josep Lluís Batalla Callau EMAIL

Destacats