FROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Programes foment de l'ocupació

EMCORP

EMCORD

SALARI JOVE

TALLER D'OCUPACIÓ (pendent de resolució)

TALLER T'AVALEM

PLA D'OCUPACIÓ 2017 

EMCUJU

EMPUJU