FORMACIÓ

Formació

Tallers recerca laboral

Programa de garantia juvenil (PICE)

     - Sol·icitud

Formació CdT (Generalitat Valenciana)
    - Cursos per a desocupats

    - Cursos per a professionals

CIFP-Benicarló
    - Formació Ocupacional (SERVEF)

    - Full d'Inscripció

Formació online

    - SAPS (Generalitat Valenciana)

Altres recursos formatius
    - EPA
    - Casal Jove
    - EOI

    - Cicles Formatius

Jornades (finalitzades)
    - Forum ciutadà
    - GOJOBDAY
    - Focus Pyme Com. Valenciana
    - Destaca en ruta
    - Workforum

Destacats