Projecte I3S

Projecte I3S

PROJECTE I3S ITINERARIS INTEGRATS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Projecte subvencionat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de l'Ordre 16/2016, de 1 d'Agost, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

Per Resolució de 21 de juny de 2017, de la mateixa Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, es va concedir aquesta subvenció a l'Ajuntament de Vinaròs.
Es va començar a treballar el 18 de setembre de 2017 en el Vinalab  (c/ Galícia nº 12) i es finalitzaran els treballs el 31 de desembre de 2017.
Què és?
És un Projecte d'Innovació Social, finançat pel Fondo Social Europeu,
orientat al desenvolupament de les habilitats, millora de l'empleabilidad i inserció
laboral de les persones en situació de vulnerabilitat social.
Quin és el nostre objectiu?
Afavorir l'accés al mercat de treball de les persones que es troben en
situació o risc d'exclusió social, mitjançant orientació, formació i assessorament
individualitzat, aprofitant i coordinant els recursos locals per al
benefici personal i social.
Quin és el procés?
-Identificació de les competències personals, socials i laborals per part de
professionals.
-Disseny d'un pla individualitzat de treball (itinerari integrat) per a incorporar
i desenvolupar millores en els àmbits de la integració social i/o laboral.
-Formació i acompanyament.
-Prospecció empresarial i Intermediació laboral
-Inserció laboral
Què és la Prospecció Laboral?
És una eina d'acostament entre les Empreses, els Serveis d'Orientació
i les persones que cerquen ocupació.
El seu principal objectiu és identificar i gestionar les necessitats de les empreses,
tant a nivell formatiu com a laboral.
Quins serveis oferim?
- Base de demandants d'ocupació classificats i orientats.
- Gestió d'ofertes d'ocupació i selecció de personal a cost zero.
- Assessorament legal en matèria de Subvencions, Bonificacions i Contractacions.
- Seguiment permanent abans, durant i després de la incorporació al lloc.
- Difusió de les empreses col·laboradores a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació..
Quins beneficis obté?
- Estalvi en selecció i sedàs curricular, oferint el millor ajust possible en funció
de la personalitat, experiència i habilitats
- Accés a beneficis socials i fiscals.
- Suport personalitzat de les persones contractades.
- Millora de la reputació de l'empresa.
Documentació:

 - Article premsa Diariet.

 - Article premsa 7Dies.

 - Díptic Participant.

 - Díptic Empresari.

Destacats