• Home ...
 • Per al ciutadà
 • ... Oposicions
 • ... BORSA DE TREBALL DE COORDINADOR/A NETEJA

BORSA DE TREBALL DE COORDINADOR/A NETEJA

  • Data BOP: 16/12/2017
  • Perfil: Laboral
  • Grup: C2
  • Procediment: Concurs - Oposició
  • Observacions:

   Les persones que van presentar sol·licitud en la convocatòria de data 27 de setembre de 2017 i que estiguen interessades en participar en aquest procés selectiu, durant el termini de presentació de sol·licituds, hauran de presentar sol·licitud fent constar expressament que reuneixen els requisits exigits en la nova convocatòria i que els documents ja es troben en poder de la Corporació.

   TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: DEL 18/12/2017 AL 02/01/2018 (10 DIES HÀBILS)

 • Documentació:

Destacats