Tràmits

Ajudes socials

Objetiu

Ajudes socials a particulars en situació de necessitat.

Normativa d'aplicació

Ordre de Convocatòria d'Ajudes de la Generalitat Valenciana (Prestacions Econòmiques Reglades, Prestacions Econòmiques Individuals,etc.)

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Serveis Socials
Plaça de Sant Antoni s/n

Destacats