• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Canvi de titularitat de llicència d’activitat

Tràmits

Canvi de titularitat de llicència d’activitat

Objetiu

Canvi de titular de la llicència d’activitat.

Normativa d'aplicació

Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 1955.
Llei 3/1989, art. 6.4 de la Generalitat Valenciana sobre activitats qualificades.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Serveis Tècnics Municipals- Plaça Sant Telmo (Edifici Pirulí)

Destacats