• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Cèdula d'habitabilitat primera ocupació

Tràmits

Cèdula d'habitabilitat primera ocupació

Objetiu

La Cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita el compliment de la normativa tècnica sobre habitabilitat establerta per la Generalitat Valenciana, necessari perquè qualsevol classe d'habitatge siga considerat apte a efectes d'ús residencial o d'estatge humà.

Normativa d'aplicació

Decret 161/1989, de 30 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment d'expedició de les cèdules d'habitabilitat.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Serveis Tècnics Municipals- Plaça Sant Telmo (Edifici Pirulí)

Destacats