• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Consulta d'arxiu

Tràmits

Consulta d'arxiu

Objetiu

Les dades que es troben en expedients els procediments dels quals es troben finalitzats seran susceptibles de consulta pels ciutadans, incloent la possibilitat d'obtenir-ne còpia.

Normativa d'aplicació

Art. 37 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Secretaria General (1a planta)
Pl. Parroquial, 12

Destacats