• Home ...
  • Per al ciutadÓ
  • ... TrÓmits
  • ... Certificat de residŔncia

Tràmits

Certificat de residència

Objetiu

La inscripciˇ en el Padrˇ Municipal d'Habitants comporta la possibilitat d'obtenir certificaciˇ acreditativa d'aquesta circumstÓncia.

Normativa d'aplicació

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de RŔgim Local
RD 1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Poblaciˇ i Demarcaciˇ Territorial.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinar˛s
Poblaciˇ (Planta Baixa)
Pl. Parroquial, 12