• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Llicència de parcel·lació o segregació de finques

Tràmits

Llicència de parcel·lació o segregació de finques

Objetiu

Parcel·lació o segregació de finques.

Normativa d'aplicació

Llei reguladora de l'activitat urbanística (Llei 6/1994, de 15 de novembre).
Pla General d'ordenació urbana.
Llei 4/92, modificada per Llei 2/97.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Serveis Tècnics Municipals- Plaça Sant Telmo (Edifici Pirulí)
 

Destacats