• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Informació urbanística

Tràmits

Informació urbanística

Objetiu

Obtenció d'informació escrita respecte de la classificació, qualificació i programació urbanística dels terrenys.

Normativa d'aplicació

Llei reguladora de l'activitat urbanística (Llei 6/1994, de 15 de novembre).
Pla General d'ordenació urbana.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Serveis Tècnics Municipals- Plaça Sant Telmo (Edifici Pirulí)

Destacats