• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Llicència ambiental

Tràmits

Llicència ambiental

Objetiu

Permís necessari per al desenvolupament d'una activitat susceptible de ser qualificada com a molesta, insalubre, nociva o perillosa.

Normativa d'aplicació

Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2414/1961). Llei 3/1989, de la Generalitat Valenciana sobre activitats qualificades. Decret 54/1990, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Nomenclàtor d'activitats moletes, insalubres, nocives i perilloses.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs

Serveis Tècnics Municipals- Plaça Sant Telmo (Edifici Pirulí)

Destacats